Menu

Odwiedziny RCR

W ramach realizacji tematyki „Jestem bezpieczny”  uczniowie z zerowek 0A i 0B wybrali się na wycieczkę do RCR-u, gdzie dzieci zapoznały się  z pracą strażaka i sprzętem strażackim. Bardzo dziękujemy Panom strażakom za ciekawe zajęcia.

ZEBRANIA Z RODZICAMI

12 września (wtorek) o godzinie 17.00 odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum.