Menu

Dokumenty

STATUT SZKOŁY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TERMINARZ RAD PEDAGOGICZNYCH
na rok szkolny 2017/18

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REGULAMIN SZKOŁY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wewnątrzszkolne Ocenianie 2017/2018

Załącznik 1 – Przedmiotowe Ocenianie z wychowania fizycznego

Załącznik 2 – Przedmiotowe Ocenianie z zajęć artystycznych

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
na rok szkolny 2017/2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Regulamin przewozów szkolnych

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REGULAMIN ŚWIETLICY  SP nr 1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Regulamin biblioteki szkolnej