Menu

Dokumenty

REGULAMIN SZKOŁY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

STATUT SZKOŁY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE 2016/2017

Załącznik 1 – Przedmiotowe Ocenianie z wychowania fizycznego

Załącznik 2 – Przedmiotowe Ocenianie z zajęć artystycznych

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Plan pracy szkoły 2015/2016

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kryteria ocen z zachowania 2016/2017

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Plan wychowawczy 2015/2016

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Program profilaktyki
na lata szkolne 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Szkolny program wychowawczy
na lata 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Regulamin przewozów szkolnych

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REGULAMIN ŚWIETLICY  SP nr 1