Menu

Kalendarz 2016/17

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
w GIMNAZJUM im. LUDZI POJEDNANIA w WITNICY

01.09.2016  rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych

01.09.2016–27.01.2017  I semestr

13.02.2017–23.06.2017  II semestr

23.12.2016–31.12.2016  zimowa przerwa świąteczna

30.01.2017–12.02.2017  ferie zimowe

13.04.2017–18.04.2017  wiosenna przerwa świąteczna

23.06.2017  zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24.06.2017 – 31.08.2017  ferie letnie

 Egzamin gimnazjalny:
19.04.2017  część humanistyczna
20.04.2017  część matematyczno-przyrodnicza
21.04.2017  język obcy nowożytny

Dodatkowe terminy egzaminu gimnazjalnego:
01.06.2017  część humanistyczna
02.06.2017  część matematyczno-przyrodnicza
05.06.2017  język obcy nowożytny

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w klasach I i II:
23.09.2016
31.10.2016
19, 20, 21.04.2017
02.05.2017
16.06.2017

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w klasach I, II i III:
23.09.2016
31.10.2016
02.05.2017
16.06.2017

Dzień Sportu: 23.09.2016

Zebrania z rodzicami:
13.09.2016 spotkania organizacyjne
24.01.2017 podsumowanie I semestru
23.05.2017 podsumowanie roku szkolnego 2016/2017

„Drzwi otwarte”:
20.12.2016